Civiel Recht

Het Civiel Recht

Als we het hebben over het civiel recht praten we over zaken die burgers onderling hebben. Rechtspersonen, waaronder ook overheden, kunnen eveneens civielrechtelijke rechtsverhoudingen aangaan. Sterker nog, dat gebeurd dagelijks. Het verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied in het Nederlandse civiele recht. Het geeft aan wat de regels zijn in een rechtsverhouding tussen de bij de verbintenis betrokken partijen. Deze regels stellen partijen samen op, maar kunnen ook aangevuld dan wel terzijde gesteld worden door de rechtsregels dat door de wet in bepaalde situaties dwingend worden voorgeschreven. Verbintenissen ontstaan doordat partijen een overeenkomst met elkaar sluiten of omdat de wet dat voorschrijft. Denk bijvoorbeeld aan onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde verrijking.

Rechtvaardigheid

Het kantoor adviseert u en voert indien nodig namens u een procedure bij de rechtelijke instanties in taal van gebieden in het civiele recht. Denk hierbij aan:

Wij staan voor u klaar.

Bij Karapetyan Advokatenkantoor streven we naar een doortastende aanpak van civielrechtelijke kwesties, waarbij we uw belangen nauwlettend behartigen. Met een diepgaand begrip van de wet en een focus op het vinden van rechtvaardige oplossingen, staan we klaar om u te adviseren en te vertegenwoordigen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vertrouwelijk gesprek over uw zaak. Uw rechten verdienen de beste verdediging.