Omgevingsrecht

Omgevingsrecht is een populaire verzamelnaam voor de regels/plannen op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water en natuur. De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat hierin centraal.

Het kantoor heeft ruime ervaring met het juridisch begeleiden van complexe (voorheen) milieuvergunningen, welke thans zijn ondergebracht in de Wabo. Begeleiding ziet niet alleen op de aanvraag, maar ook op het voeren van juridische procedures bij rechtbanken en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een vrij specialistisch rechtsgebied betreft het afvalstoffenrecht. Het afvalstoffenrecht is complex. Het kantoor houdt zich in dit verband bezig met omgevingsvergunningen voor afvalverwerkers (IPPC), EVOA-procedures (import en export van afval) en advisering op het gebied van beste beschikbare technieken (BBT).

In Nederland worden bestemmingsplannen vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin wordt de bestemming van de grond bepaald. Dit is bijvoorbeeld van belang bij het bouwen van een huis waarvoor een omgevingsvergunning nodig is (voorheen bouwvergunning). Getoetst wordt dan onder meer aan het bestemmingsplan. Het kantoor geeft juridisch advies in het kader van de aanvraag en voert juridische procedures tot aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Contact

Karapet Advocatenkantoor
Beursstraat 11-A, 7551 HP, Hengelo
info@karapetadvocatenkantoor.nl
Mobiel: 06-15 655 606
Fax: 074-291 48 85

© Copyright 2018

Karapetyan Advocatenkantoor – All rights reserved.

Algemene VoorwaardenPrivacy statement

Ontwikkeld & ontworpen door ASIM development

  Ontwikkeld & ontworpen door ASIM development