Civiel recht

Als we het hebben over het civiel recht praten we over zaken die burgers onderling hebben. Rechtspersonen, waaronder ook overheden, kunnen eveneens civielrechtelijke rechtsverhoudingen aangaan. Sterker nog, dat gebeurd dagelijks. Het verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied in het Nederlandse civiele recht. Het geeft aan wat de regels zijn in een rechtsverhouding tussen de bij de verbintenis betrokken partijen. Deze regels stellen partijen samen op, maar kunnen ook aangevuld dan wel terzijde gesteld worden door de rechtsregels dat door de wet in bepaalde situaties dwingend worden voorgeschreven. Verbintenissen ontstaan doordat partijen een overeenkomst met elkaar sluiten of omdat de wet dat voorschrijft. Denk bijvoorbeeld aan onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde verrijking.

Het kantoor adviseert u en voert indien nodig namens u een procedure bij de rechtelijke instanties in taal van gebieden in het civiele recht. Denk hierbij aan:

  • Contractenrecht
  • Goederenrecht
  • Huurrecht
  • Consumentenrecht
  • Onrechtmatige daad
  • Ondernemingsrecht
  • Financierings- en zekerheidsrecht’

Rechtsgebieden

Strafrecht
 Civiel recht

Contact

Karapetyan Advocatenkantoor
Beursstraat 11-A, 7551 HP, Hengelo
info@karapetyanadvocatenkantoor.nl
Mobiel: 06 -15 655 606
Fax: 074-291 48 85

© Copyright 2018

Karapetyan Advocatenkantoor – All rights reserved.

Algemene VoorwaardenPrivacy statement

Ontwikkeld & ontworpen door ASIM development

  Ontwikkeld & ontworpen door ASIM development